Software

Nepřetržitě stále zdokonalovaný software umožňuje využívat veškeré možnosti, které současný operační systém Windows umožňuje, a to například:

  • barevné křivky odpovídající jednotlivým kolům ve zkušebních protokolech, barvy pozadí, apod. lze libovolně upravovat uživatelem dle jeho potřeb, účelnosti a vkusu, kliknutím na „reset“ se lze vrátit opět do původního nastavení výrobcem,
  • výsledky testů lze zobrazit libovolně v mnoha volitelných jazycích a porovnávat je s volitelnými kritérii dle předpisů pro brzdovou soustavu v různých státech (např. pro polského řidiče jezdícího vozidlem na rakouském území by obsluha zvolila jazyk polštinu a předpis platný pro Rakousko),
  • program obsahuje „nápovědu“, dle které je možno snadno identifikovat nejčastější závady na brzdovém systému,
  • lze stanovit postup průběhu testu a dle potřeby pak volit mezi několika mody postupů testu v automatickém režimu,
  • řídící PC lze využít i k dalším činnostem, instalovat do něho další programy, apod.,
  • výsledky testů ukládané na harddisku lze importovat do jiného souboru či programu, využívat k tomu internetové připojení, napojení na počítačovou síť firmy, apod., tímto způsobem lze např. docílit žádoucí přehled o technickém stavu vozidel celého autoparku se všemi výsledky testů, záznamy oprav, atd.,
  • na požadavek jednoho z největších městských dopravních podniků v České republice byl vyvinut doplněk programu pro zkoušení 3-nápravových nákladních vozidel, autobusů a trolejbusů na 2-deskové zkušebně brzd s integrální váhou a měřidlem sbíhavosti – jedinečné – viz zvláštní část.

Poptávkový formulář