Drobečková navigace

Úvod > Produkty > Zkušebny brzd a tlumičů AREX > V čem je Arex jedinečný?

V čem je Arex jedinečný?

Diagnostické zkušební dráhy jsou bezkonkurenční a jedinečné mj. v těchto parametrech, a to:

Test brzd – průběh činnosti ABS

Vysoce výkonná mikroprocesorová jednotka „Brake Box“, která zpracovává informace od senzorů a předává je řídícímu počítači, dokáže zpracovávat průběh brzdění v časových intervalech kratších než 2 tisíciny sekundy. Tato bezkonkurenční schopnost diagnostiky proto dokáže zaznamenat například i exaktně přesný grafický průběh brzdných sil při činnosti ABS. Lze tak například kontrolovat, zda nedochází k blokování obou kol na jedné nápravě současně, atd.

Test tlumičů – referenční diagram

Dle metody EUSAMA se stav tlumičů hodnotí dle stupnice, kdy přilnavost nad 60% znamená výborný stav tlumičů, přilnavost mezi 40% a 60% znamená dobrý stav tlumičů, atd. Metoda EUSAMA však nezohledňuje charakter vozidel (zda jde např. o lehké vozidlo se sportovně laděným podvozkem nebo o velkou limuzínu s měkkým pérováním, apod.), což by mohlo vést k neobjektivnímu hodnocení tlumičů. Výrobci špičkových testerů tlumičů proto používají většinou manuální nastavení režimu hodnocení do 3 poloh, tj. lehké vozidlo s tvrdým pérováním - středně těžké vozidlo se středně tvrdým pérováním - velká limuzína s měkkým pérováním. Tester tlumičů AREX zcela automaticky v průběhu testu (kmitání kol) zjistí hmotnost, poměr mezi odpérovanou hmotou a neodpérovanou hmotou a další potřebné údaje charakterizující vozidlo a vlastnosti jeho náprav. Na základě těchto informací stanoví dolní mezní přípustné hodnoty přilnavosti pro hodnocení „výborný stav tlumičů“ a „dobrý stav tlumičů“ v závislosti na charakteru náprav daného vozidla. Rozsah hodnot přilnavosti mezi těmito mezními hodnotami se nazývá referenční diagram a je vždy vyznačen ve sloupcovém diagramu výsledku testu. Tester tlumičů AREX tak automaticky optimalizuje metodu EUSAMA, čímž se dosahuje mimořádně vysoké objektivity výsledků testů.

Test 3-nápravových vozidel

Na požadavek jednoho z největších městských dopravních podniků v České republice byl vyvinut a realizován doplněk softwaru pro testování 3-nápravových nákladních vozidel, autobusů a trolejbusů na 2-deskové zkušebně brzd s integrální váhou a měřidlem sbíhavosti (AREX LKW 2PSW). Tento nový software podstatně zjednodušuje a urychluje testování
3-nápravových vozidel a protokol výsledku testu v grafické a číselné podobě je maximálně přehledný.

Poptávkový formulář